Professionell service vid markarbeten
Roslagens Schaktcentral är en ekonomisk förening bestående av 37 självständiga företag som sammanlagt förfogar över cirka 47 maskiner – grävmaskiner, dumprar, lastmaskiner, grävlastare, trailers och mobilkranar med mera.
Schaktcentralen bildades 1983 och är inriktad på att i första hand ge mark- och byggbolag, kommuner och vägverk så professionell service som möjligt när de behöver maskiner med förare och transportlösningar.
– Vi utför alla typer av entreprenaduppdrag: diknings-, rivnings-, schakt-, lyft- och transportarbeten, berättar Claes Göran Brile som är ekonomiansvarig för företaget.
På kontoret i Norrtälje är man två personer, Claes Göran och hans sekreterare Carina Stenesjö.

Medlemmarna är anslutna till Maskinentreprenörerna (ME) och har tillhörande kollektivavtal med Byggnads och SEKO, vilket innebär en extra trygghet för beställaren. De är dessutom miljömedvetna och har fastställt en miljöinriktning vid inköp av maskiner, tillbehör, oljor, bränsle, batterier samt akutväska för oljespill som finns i varje maskin.
– Kunskap och kompetens är vår viktigaste tillgång. Vi är alla mycket professionella då de flesta av oss är egenföretagare med stor ansvarskänsla och lång branschvana. Vi ser till helheten, kvaliteten på arbetet är mycket viktig men också att avtalade tider hålls.

Roslagens Schaktcentral

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0176-12745
Fax: 0176-19087


Email:
cgb@roslagensschakt.se

Adress:
Roslagens Schaktcentral
Baldersgatan 12
76131 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN